Centrum Rozwoju Nieniszczących Badań Drogowych jest portalem internetowym dedykowanym rozpowszechnianiu informacji o projekcie SPID, a także rozwojowi innowacji w zakresie diagnostyki drogowej.


Stworzy możliwość wymiany poglądów między ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w tej dziedzinie na całym świecie. To również właściwe miejsce dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Daje ono szansę na dokształcenie i rozwój młodych naukowców w obszarze wysoko wyspecjalizowanych, nieinwazyjnych metod oceny infrastruktury komunikacyjnej.


Wkrótce na portalu zostanie udostępnione forum dyskusyjne. Mamy nadzieje, że przyczyni się ono do nawiązywania współpracy oraz dzielenia się doświadczeniami, co w przyszłości zaowocuje innowacyjnymi projektami badawczymi.